Sound designer
 
 
 
Yevgeni ROGOZIN
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Евгений РОГОЗИН
Evgueni ROGOZINE
Filmography (extracts)
 
Sound designer
2011 - Kurochka Ryaba (Курочка Ряба) by Vladimir PETKEVICH [animation, 10 mn]
2011 - Belorusskie posovitsy 2 (Белорусские пословицы 2) by Mikhail TUMELYA [animation, 10 mn]
2011 - Millepede (Сороконожка) by Tatyana KUBLITSKAYA [animation, 6.3 mn]
2011 - Povest minuvshikh let - 4 (Повесть минувших лет-4) by Different Directors [animation, TV serial, 13 mn]
2009 - A Bird (Птаха) by Aleksandr LENKIN [animation, 10 mn]
2008 - Povest minuvshikh let (Повесть минувших лет) by Natalia KHATKEVICH , Aleksandr LENKIN , Igor VOLCHEK [animation, 13 mn]