Cinematographer
 
 
 
Sergey TARTYSHNIKOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Сергей ТАРТЫШНИКОВ
Sergueï TARTYCHNIKOV
Filmography (extracts)
 
Cinematographer
2008 - Vozvrashchenie mushketerov (Возвращение мушкетеров) from Georgi YUNGVALD-KHILKEVICH [fiction, 110 mn]