Aleksandr STOLBOV
Александр СТОЛБОВ
Aleksandr STOLBOV
USSR, 1956  
Obyknovyennyj chelovyek
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Обыкновенный человек

 

 Obyknovyennyj chelovyek

 Un homme ordinaire

 
Directed by : Aleksandr STOLBOV (Александр СТОЛБОВ)
Cinematography : Vadim YUSOV (Вадим ЮСОВ)