Oleg BORISOV
Олег БОРИСОВ
Oleg BORISSOV
1963, 70mn 
Styozhki-dorozhki
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Стежки-дорожки

 

 Styozhki-dorozhki

 Petits sentiers

 
Directed by : Oleg BORISOV (Олег БОРИСОВ)
Release Date in Russia : 06/04/1964