Yaropolk LAPSHIN
Ярополк ЛАПШИН
Yaropolk LAPCHINE
1972  
Privalovskie milliony
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Приваловские миллионы

 

 Privalovskie milliony

 Les Millions des Privalov

 
Directed by : Yaropolk LAPSHIN (Ярополк ЛАПШИН)
Writing credits : Viktor_2 SMIRNOV (Виктор_2 СМИРНОВ)
 
Cast
Yevgeni EVSTIGNEYEV (Евгений ЕВСТИГНЕЕВ)
Olga PREOBRAZHENSKAIA (Ольга ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ)