Eldar RIAZANOV
Эльдар РЯЗАНОВ
Eldar RIAZANOV
1948  
Pokushenie na ubiystvo
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Покушение на убийство

 

 Pokushenie na ubiystvo

 Tentative d'attentat

 
Directed by : Eldar RIAZANOV (Эльдар РЯЗАНОВ)