Yaropolk LAPSHIN
Ярополк ЛАПШИН
Yaropolk LAPCHINE
1980  
Dym otechestva
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Дым отечества

 

 Dym otechestva

 L'Odeur de la patrie

 
Directed by : Yaropolk LAPSHIN (Ярополк ЛАПШИН)