Эльдар РЯЗАНОВ
Eldar RIAZANOV
Eldar RIAZANOV
1948  
Покушение на убийство
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Pokushenie na ubiystvo

 

 Pokushenie na ubiystvo

 Tentative d'attentat

 
Режиссёр(ы) : Эльдар РЯЗАНОВ (Eldar RIAZANOV)