Sergey ASHKENAZI
Сергей АШКЕНАЗИ
Sergueï ACHKENAZI
USSR, 1991  
Lyubov - smertelnaya igra
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Любовь - смертельная игра...

 

 L'Amour est un jeu mortel...

 Lyubov - smertelnaya igra

 
Directed by : Sergey ASHKENAZI (Сергей АШКЕНАЗИ)
Writing credits : Sergey ASHKENAZI (Сергей АШКЕНАЗИ)