Yakov SEGEL
Яков СЕГЕЛЬ
Yakov SEGUEL
1983  
Ya vas dozhdus
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Я вас дождусь

 

 Je vous attendrai

 Ya vas dozhdus

 
Directed by : Yakov SEGEL (Яков СЕГЕЛЬ)
Writing credits : Yakov SEGEL (Яков СЕГЕЛЬ)