Yakov SEGEL
Яков СЕГЕЛЬ
Yakov SEGUEL
1966  
Seraya bolezn
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Серая болезнь

 

 La Maladie grise

 Seraya bolezn

 
Directed by : Yakov SEGEL (Яков СЕГЕЛЬ)
Writing credits : Yakov SEGEL (Яков СЕГЕЛЬ)