Dziga VERTOV
Дзига ВЕРТОВ
Dziga VERTOV
1921  
documentary
Vskrutye moshchey Sergeya Radonezhskogo
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Вскрутие мощей Сергея Радонежского

 

 Ouverture du reliquaire de Sergueï Radonejski

 Vskrutye moshchey Sergeya Radonezhskogo

 
Directed by : Dziga VERTOV (Дзига ВЕРТОВ)