Pyotr CHARDYNIN
Пётр ЧАРДЫНИН
Piotr TCHARDYNINE
1915  
Beshenaya sobaka
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Бешеная собака

 

 Chien enragé

 Beshenaya sobaka

 
Directed by : Pyotr CHARDYNIN (Пётр ЧАРДЫНИН)