Valeri AKHADOV
Валерий АХАДОВ
Valery AKHADOV
1977  
Qui ira à Trouskavets
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Кто поедет в Трускавец

 

 Kto poyedet v Truskavets

 Kto poyedet v Truskavets

 
Réalisation : Valeri AKHADOV (Валерий АХАДОВ)
 
Interprétation
Margarita TEREKHOVA (Маргарита ТЕРЕХОВА)