Gueorgui CHENGUELIA
Георгий ШЕНГЕЛИЯ
Georgi SHENGELIA
2002  
Des yeux verts impossibles
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Невозможные зеленые глаза

 

 Nevozmozhnye zelenye glaza

 Nevozmozhnye zelenye glaza

 
Réalisation : Gueorgui CHENGUELIA (Георгий ШЕНГЕЛИЯ)