45th Vienna International Film Festival (Viennale)
Vienna (Austria) - 19 October 2007 - 31 October 2007
http://www.viennale.at/
2012 2011 2010 2007
Russian films
 
Na tretyey ot solntsa planeta
Na tretyey ot solntsa planeta, 2006

(На третьей от солнца планете)


Pavel MEDVEDEV
(Павел МЕДВЕДЕВ)

Pavel MEDVEDEV
Vozvrashchenie
Vozvrashchenie, 2003

(Возвращение)


Andrei ZVIAGINTSEV
(Андрей ЗВЯГИНЦЕВ)

Andrei ZVIAGINTSEV