60th Thessaloniki International Film Festival
Thessaloniki (Greece) - 31 October 2019 - 10 November 2019
https://www.filmfestival.gr/ ...
Russian films
 
Prestupnyi chelovek
Prestupnyi chelovek, 2019

(Преступный человек)


Dmitry MAMULIA
(Дмитрий МАМУЛИЯ)

Dmitry MAMULIA
Donbass
Donbass, 2018

(Донбасс)


Sergey LOZNITSA
(Сергей ЛОЗНИЦА)

Sergey LOZNITSA
Glavniy grek Rossiyskoy Imperii
Glavniy grek Rossiyskoy Imperii, 2018

(Главный грек Российской Империи)


Svetlana MUZYCHENKO
(Светлана МУЗЫЧЕНКО)