33rd Fribourg International Film Festival
Fribourg (Switzerland) - 15 March 2019 - 23 March 2019
http://www.fiff.ch/
Russian films
 
Zavod
Zavod, 2018

(Завод)


Yuri BYKOV
(Юрий БЫКОВ)

Yuri BYKOV
Zhirafa
Zhirafa, 2014

(Жирафа)


Anastasia SOKOLOVA
(Анастасия СОКОЛОВА)

Anastasia SOKOLOVA
Tayozhnyy lyudoyed
Tayozhnyy lyudoyed, 2012

(Таежный людоед)


Different Directors
( Разные режиссёры)