2nd Russische Filmwoche in Berlin
Berlin (Germany) - 01 December 2006 - 05 December 2006
http://www.russische-filmwoche.de
 
Sviaz
Sviaz, 2006

(Связь)


Avdotya SMIRNOVA
(Авдотья СМИРНОВА)

Avdotya SMIRNOVA
Bumer. Film vtoroy
Bumer. Film vtoroy, 2006

(Бумер. Фильм второй)


Pyotr BUSLOV
(Пётр БУСЛОВ)

Pyotr BUSLOV
Izobrazhaya zhertvy
Izobrazhaya zhertvy, 2006

(Изображая жертву)


Kirill SEREBRENNIKOV
(Кирилл СЕРЕБРЕННИКОВ)

Kirill SEREBRENNIKOV
Zhivoy
Zhivoy, 2005

(Живой)


Aleksandr VELEDINSKY
(Александр ВЕЛЕДИНСКИЙ)

Aleksandr VELEDINSKY
Franz + Polina
Franz + Polina, 2005

(Франц + Полина)


Mikhail SEGAL
(Михаил СЕГАЛ)

Mikhail SEGAL
Knyaz Vladimir
Knyaz Vladimir, 2005

(Князь Владимир)


Yuri KULAKOV
(Юрий КУЛАКОВ)

Yuri KULAKOV
Peregon
Peregon, 2005

(Перегон)


Aleksandr ROGOZHKIN
(Александр РОГОЖКИН)

Aleksandr ROGOZHKIN