19th "Jeden Svët" International Human Rights Documentary Film Festival One World
Prague (Czech Republic) - 06 March 2017 - 15 March 2017
http://www.jedensvet.cz
Russian films
 
Rodnye
Rodnye, 2016

(Родные)


Vitali MANSKY
(Виталий МАНСКИЙ)

Vitali MANSKY
Ubezhdeniya
Ubezhdeniya, 2016

(Убеждения)


Tatyana CHISTOVA
(Татьяна ЧИСТОВА)

Tatyana CHISTOVA
Ya takoy, kakoy menia niet, 2016

(Я такой, какой меня нет.)


Pyotr SOLOVYOV (Пётр СОЛОВЬЁВ)

Sergey KHAZOV-KASSIA (Сергей ХАЗОВ-КАССИА)

Sergey KHAZOV-KASSIA