38th Clermont-Ferrand International Short Film Festival
Clermont Ferrand (France) - 05 February 2016 - 13 February 2016
http://www.clermont-filmfest.com/
International competition
Odnazhdi v SSSR, 2015

(Однажды в СССР)


Mikhail ZHELEZNIKOV
(Михаил ЖЕЛЕЗНИКОВ)

Mikhail ZHELEZNIKOV
Vozvraschenie Erkina
Vozvraschenie Erkina, 2015

(Возвращение Эркина)


Mariya GUSKOVA
(Мария ГУСЬКОВА)

Mariya GUSKOVA
Zakat, 2015

(Закат)


Andrey ANNENSKY
(Андрей АННЕНСКИЙ)