Strasbourg two weeks of Russian cinema
Strasbourg (France) - 26 November 2007 - 09 December 2007
http://www.cinemaodyssee.com/
Cinéma Odyssée 3 rue des Francs-Bourgeois - Strasbourg

 
Alexandra
Alexandra, 2007

(Александра)


Alexandre SOKUROV
( Александр СОКУРОВ)

Alexandre SOKUROV
Mnogotochiye
Mnogotochiye, 2006

(Многоточие)


Andrey ESHPAJ jr.
(Андрей ЭШПАЙ мл.)

Andrey ESHPAJ jr.
Piter FM
Piter FM, 2006

(Питер FM)


Oxana BYCHKOVA
(Оксана БЫЧКОВА)

Oxana BYCHKOVA
Prosto povezlo
Prosto povezlo, 2006

(Просто повезло)


Andrey ANKUDINOV
(Андрей АНКУДИНОВ)

Andrey ANKUDINOV
Putina
Putina, 2006

(Путина)


Valery OGORODNIKOV
(Валерий ОГОРОДНИКОВ)

Valery OGORODNIKOV
Travelling with pets
Travelling with pets, 2006

(Путешествие с домашними животными)


Vera STOROZHEVA
(Вера СТОРОЖЕВА)

Vera STOROZHEVA
The State Counsellor
The State Counsellor, 2005

(Статский советник)


Philip YANKOVSKY
(Филипп ЯНКОВСКИЙ)

Philip YANKOVSKY