Cinematographer
 
 
 
Aleksandr_2 VDOVIN
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Александр_2 ВДОВИН
Aleksandr_2 VDOVINE
From filmography
 
Cinematographer
2011 - Vremia i mesto (Время и место) by Marat MAGAMBETOV [documentary, 30 mn]
2010 - Posolstvo na Taganskom Kholme (Посольство на Таганском холме) by Sergey ZAYTSEV [documentary, 17 mn]