Cinematographer
 
 
 
Sergey MENSHIKOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Сергей МЕНЬШИКОВ
Sergueï MENCHIKOV
From filmography
 
Cinematographer
2008 - Gastarbayter Vera (Гастарбайтер Вера) by Lyudmila KORSHIK [documentary, 39 mn]