Director,
Writer,
Production designer
 
 
 
Dmitry REZCHIKOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Дмитрий РЕЗЧИКОВ
Dmitri REZTCHIKOV
From filmography
 
Director
2012 - Tsarevna-Lyagushka (Царевна-Лягушка) [animation, 3 mn]
2012 - Kolobok (Колобок) [animation]
2009 - Boomrang (Бумеранг) [animation, 0.45 mn]
2009 - Narodnye poslovitsy i pogovorki (Народные пословицы и поговорки) [animation, 0.5 mn]
2008 - Samyy strashnyy zver (Самый страшный зверь) [animation, 5 mn]
 
Writer
2012 - Tsarevna-Lyagushka (Царевна-Лягушка) from Dmitry REZCHIKOV [animation, 3 mn]
2012 - Kolobok (Колобок) from Dmitry REZCHIKOV [animation]
2009 - Narodnye poslovitsy i pogovorki (Народные пословицы и поговорки) from Dmitry REZCHIKOV [animation, 0.5 mn]
2008 - Samyy strashnyy zver (Самый страшный зверь) from Dmitry REZCHIKOV [animation, 5 mn]
 
Production designer
2012 - Tsarevna-Lyagushka (Царевна-Лягушка) from Dmitry REZCHIKOV [animation, 3 mn]
2012 - Kolobok (Колобок) from Dmitry REZCHIKOV [animation]
2009 - Boomrang (Бумеранг) from Dmitry REZCHIKOV [animation, 0.45 mn]
2008 - Samyy strashnyy zver (Самый страшный зверь) from Dmitry REZCHIKOV [animation, 5 mn]