Actress
 
 
 
V. KOZHEVNIKOVA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
В. КОЖЕВНИКОВА
V. KOJEVNIKOVA
From filmography
 
Actress
1926 - Benya Krik (Беня Крик) by Vladimir VILNER [fiction, 81 mn]