Cinematographer
 
 
 
Sergey KOSENCHUK
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Сергей КОСЕНЧУК
Sergueï KOSSENTCHOUK
From filmography
 
Cinematographer
2008 - Profilaktika povtornykh prestuplenii (Профилактика повторных преступлении) from Philip ABRYUTIN [fiction, 22 mn]
2008 - Bez voyny (Без войны) from Aleksandr GABRILYAN [documentary, 51 mn]