Sound Designer
 
 
 
Svetlana KUDRATOVA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Светлана КУДРАТОВА
Svetlana KOUDRATOVA
From filmography
 
Sound Designer
2000 - Vozvrashchenie (Возвращение) by Farkhot ABDULLAEV [documentary]