Actor
Born in 1952 
 
 
Aleksandr_2 TROFIMOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Александр_2 Алексеевич ТРОФИМОВ
Aleksandr_2 TROFIMOV
From filmography
 
Actor
1990 - Gambrinus (Гамбринус) by Dmitry MESKHIEV [fiction, 88 mn]
1989 - Posvyashchonnyy (Посвященный) by Oleg TEPTSOV [fiction, 127 mn]
1987 - Kreïtserova Sonata (Крейцерова соната) by Sofia MILKINA , Mikhail SHVEITSER [fiction, 158 mn]