Cinematographer
 
 
 
Igor RUKAVISHNIKOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Игорь РУКАВИШНИКОВ
Igor ROUKAVICHNIKOV
From filmography
 
Cinematographer
2012 - Iskateli priklioutcheniy (Искатели приключений) by Maksim VORONKOV [fiction, 100 mn]
2004 - Kozha salamandry (Кожа саламандры) by Aleksey RUDAKOV [fiction, 100 mn]