Actress
 
 
 
Yelena PONSOVA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Елена ПОНСОВА
Elena PONSOVA
From filmography
 
Actress
1966 - Skvernyy anekdot (Скверный анекдот) by Aleksandr ALOV , Vladimir NAUMOV [fiction, 102 mn]
1959 - Shinel (Шинель) by Aleksey BATALOV [fiction, 75 mn]