Cinematographer
 
 
 
Kirill MOSHKOVICH
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Кирилл МОШКОВИЧ
Kirill MOCHKOVITCH
From filmography
 
Cinematographer
2017 - Gupioshka (Гупёшка) by Vladislav FURMANOV [documentary, 79 mn]
2008 - Tekhnologiya (Технология) by Vadim DULENKO [fiction, 120 mn]
2006 - Elegya zhizni. Rostropovich. Vishnevskaya (Элегия жизни. Ростропович. Вишневская) by Alexandre SOKUROV [documentary, 100 mn]