Writer,
Actor
 
 
 
Vasili SHEVTSOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Василий ШЕВЦОВ
Vassili CHEVTSOV
From filmography
 
Writer
2016 - Pisatel o pisatele. Prilepin i Leonov (Писатель о писателе. Прилепин и Леонов) by Svetlana CHERNIKOVA [documentary, 28 mn]
 
Actor
2007 - Aleksandra (Александра) by Alexandre SOKUROV [fiction, 90 mn]