Actress
 
 
 
Marfa LAPKINA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Марфа ЛАПКИНА
Marfa LAPKINA
From filmography
 
Actress
1929 - Staroye i novoye (Старое и новое) by Sergey EISENSTEIN [fiction, 90 mn]