Actress
 
 
 
Olga PETROVA-ZBANTSEVA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Ольга ПЕТРОВА-ЗБАНЦЕВА
Olga PETROVA-ZBANTSEVA
From filmography
 
Actress
1912 - ukhod velikovo startsa (Уход великого старца) by Yakov PROTAZANOV [fiction, 31 mn]
1911 - Oborona Sebastopolya (Оборона Севастополя) by Vasili GONCHAROV , Aleksandr KHANZHONKOV [fiction, 59 mn]