Sound designer
 
 
 
S. ALMAYEV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
С. АЛМАЕВ
S. ALMAEV
From filmography
 
Sound designer
2006 - Zhikharka (Жихарка) by Oleg UZHINOV [animation, 12 mn]
2006 - Rybak i ego dusha (Рыбак и его душа) by Vladislav BAIRAMGULOV [animation, 10 mn]