Writer
Born in 1917, USSR
 
 
Boris PKHOR
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Борис ПХОР
Boris PKHOR
Also : STARSHOV
From filmography
 
Writer
1955 - Vasek Trubachev i ego tovarichtchi (Васек Трубачев и его товарищи) by Ilya FREZ [fiction, 82 mn]
1936 - Kontsert Bethovena (Концерт Бетховена) by Mikhail GAVRONSKY , Vladimir SHMIDTHOF [fiction, 67 mn]