Sound designer
 
 
 
S. KLYUCHEVSKY
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
С. КЛЮЧЕВСКИЙ
S. KLUCHEVSKI
From filmography
 
Sound designer
1940 - Zakon zhizni (Закон жизни) by Boris_2 IVANOV , Aleksandr STOLPER [fiction, 96 mn]