Cinematographer
 
 
 
Vadim VERESHCHAK
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Вадим Семенович ВЕРЕЩАК
Vadim BERECHTCHAK
From filmography
 
Cinematographer
1954 - Andriosh (Андриеш) by Yakov Bazelyan , Sergey PARAJANOV [fiction, 62 mn]