Cinematographer
 
 
 
Yevgeni TSVETKOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Евгений ЦВЕТКОВ
Evgueni TSVETKOV
From filmography
 
Cinematographer
2021 - Pingviny moyey mamy (Пингвины моей мамы) by Natalya MESHCHANINOVA [serial]
2020 - Zemli Elzy (Земля Эльзы) by Yulia KOLESNIK [fiction, 98 mn]
2018 - Serdtse mira (Сердце мира) by Natalya MESHCHANINOVA [fiction, 124 mn]
2018 - @zhenikh (@Жених) by Yelizaveta STISHOVA [fiction, 19 mn]
2014 - Necrologue (Некролог) by Marina POTAPOVA [fiction, 17 mn]
2013 - Kombinat "Nadezhda" (Комбинат «Надежда») by Natalya MESHCHANINOVA [fiction, 90 mn]
2011 - Shapito-show (Шапито-шоу) by Sergey LOBAN [fiction, 207 mn]
2005 - Khaïdar Golikov (Хайдар Голиков) by Vladimir KHAUNIN [documentary, 52 mn]