Producer
 
 
 
Sergey SOKOLNIKOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Сергей СОКОЛЬНИКОВ
Sergueï SOKOLNIKOV
From filmography
 
Producer
2006 - Inspanskiy voyazh Stepanytcha (Испанский вояж Степаныча) by Maksim VORONKOV [TV fiction, 87 mn]
2005 - Taïni voyazh Stepanucha (Тайский вояж Степаныча) by Maksim VORONKOV [TV film, 92 mn]