Cinematographer
 
 
 
Naum NAUMOV-STRAZH
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Наум НАУМОВ-СТРАЖ
Naoum NAOUMOV-STRAJ
From filmography
 
Cinematographer
1936 - My iz Kronshadta (Мы из Кронштадта) by Yefim DZIGAN [fiction, 91 mn]
1930 - Sasha (Саша) by Aleksandra KHOKHLOVA [fiction, 1691 m]