Sound designer
 
 
 
Veniamin KIRSHENBAUM
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Вениамин КИРШЕНБАУМ
Veniamin KIRSCHENBAUM
From filmography
 
Sound designer
1972 - Nezhdannyy gost (Нежданный гость) by Vladimir MONAKHOV [fiction, 95 mn]
1965 - Pokhozhdenya zubnovo vracha (Похождения зубного врача) by Elem KLIMOV [fiction, 82 mn]
1959 - Ballada o soldate (Баллада о солдате) by Grigori CHUKHRAY [fiction, 89 mn]
1957 - Vysota (Высота) by Aleksandr ZARKHY [fiction, 93 mn]
1956 - Besmertnyy garnison (Бессмертный гарнизон) by Zakhar AGRANENKO , Eduard TISSE [fiction, 98 mn]
1941 - Serdtsa chetyryokh (Сердца четырех) by Konstantin YUDIN [fiction, 96 mn]