Editor
 
 
 
Lidia ZHUCHKOVA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Лидия ЖУЧКОВА
Lidia JOUTCHKOVA
From filmography
 
Editor
1965 - Giperboloid inzhenera Garina (Гиперболоид инженера Гарина) by Aleksandr GINTSBURG [fiction, 96 mn]
1959 - Ochiy dom (Отчий дом) by Lev KULIDZHANOV [fiction, 100 mn]
1956 - Raznye sudby (Разные судьбы) by Leonid LUKOV [fiction, 107 mn]