Cinematographer
Born in 1901 
 
Died in 1979
Nikolay VLASOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Николай Николаевич ВЛАСОВ
Nikolaï VLASSOV
From filmography
 
Cinematographer
1960 - Ivan Rybakov (Иван Рыбакоv) by Boris ROVENSKIKH , Yelena SKACHKO [TV fiction, 101 mn]
1953 - Svadba s pridanym (Свадьба с приданым) by Tatyana LUKASHEVICH , Boris RAVENSKIKH [fiction, 124 mn]
1941 - Serdtsa chetyryokh (Сердца четырех) by Konstantin YUDIN [fiction, 96 mn]