Sound designer
 
 
 
Aleksey ANTONOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Алексей АНТОНОВ
Alekseï ANTONOV
From filmography
 
Sound designer
2016 - Katastrofa (Катастрофа) by Alina RUDNITSKAYA [documentary, 55 mn]
2013 - Den pobedy (День победы) by Alina RUDNITSKAYA [documentary, 29 mn]
2006 - Strannik (Странник) by Sergey KARANDASHOV [fiction, 90 mn]
2005 - Grazhdanskoe sostoyanie (Гражданское состояние) by Alina RUDNITSKAYA [documentary, 29 mn]