Cinematographer
 
 
 
Zh. ANTIPENKO
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Ж. АНТИПЕНКО
J. ANTIPENKO
From filmography
 
Cinematographer
1966 - Kiyevskiye freski (Киевские фрески) by Sergey PARAJANOV [fiction, 13 mn]