Director,
Writer
 
 
 
Valery ROZHNOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Валерий РОЖНОВ
Valeri ROJNOV
From filmography
 
Director
2008 - Koroli igry (Короли игры) [fiction, TV serial]
2005 - Nochoy prodavyets (Ночной продавец) [fiction, 85 mn]
 
Writer
2005 - Nochoy prodavyets (Ночной продавец) by Valery ROZHNOV [fiction, 85 mn]

commentaries
- Valerii Rozhnov, The Graveyard Shift [Nochnoi prodavets] (2005) , Christina STOJANOVA, 2005, kinokultura.com