Actor
Born in 1904 
 
Died in 1983
Aleksandr KHANOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Александр Александрович ХАНОВ
Aleksandr KHANOV
From filmography
 
Actor
1969 - Tsvety zapozdalye (Цветы запоздалые) by Abram ROOM [fiction, 101 mn]
1956 - Chelovek rodilsya (Человек родился) by Vasili ORDYNSKY [fiction, 96 mn]
1940 - Suvorov (Суворов) by Mikhail DOLLER , Vsevolod PUDOVKIN [fiction, 108 mn]
1939 - Minin i Pozharski (Минин и Пожарский) by Mikhail DOLLER , Vsevolod PUDOVKIN [fiction, 109 mn]