Producer
 
 
 
Yevgeniya VENGEROVA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Евгения ВЕНГЕРОВА
Evguenia VENGUEROVA
From filmography
 
Producer
2020 - Katya i Vasya idut v shkolu (Катя и Вася идут в школу) by Yulia VISHNEVETSKAYA [documentary, 89 mn]